Mgr. Anna Bohumelová   0948 042 349   bohumelova@careplus.sk

Napíšeme Vám zdravú dokumentáciu. Zaručene

Spustenie prevádzky: spíšeme dokumenty

Ak nechcete riskovať pokutu a zdravie svojich zamestnancov, musíte mať dokumenty ako prevádzkový poriadok a posudok o rizikách. Tie sú súčasťou žiadosti pre spustenie prevádzky. 

U nás ich dostanete primerane a spoľahlivo vypracované.

Riziká na pracovisku: posúdime

Zákon hovorí jednoznačne: hlavnou povinnosťou zamestnávateľa je aj chrániť zdravie zamestnanca. Nechajte si u nás posúdiť zdravotné riziká pri práci. Vyhotovíme Vám dôkladný a presvedčivý posudok. Posudzujeme všetky rizikové faktory.

Prvá pomoc: zaškolíme

O živote rozhodujú často sekundy. Okamžitá pomoc už zachránila nejedného človeka. Naše školenia prvej pomoci sú profesionálne a idú do hĺbky. Snažíme sa, aby ste dostali lekciu do života a nielen papier o absolvovaní.

Školenia sú pre verejnosť aj organizácie.

Prevádzkové poriadky

Vyhotovíme Vám prevádzkové poriadky pre:

 • prácu s rizikom expozície chemickým faktorom
 • prevádzky so starostlivosťou o telo
 • zdravotnícke zariadenia
 • ubytovne a hotely
 • stravovacie prevádzky
 • plavárne či iné miesta s kúpeľnou technikou
 • pohrebné služby

Riziká pri práci

Naše posudky zohľadňujú:

 • hlučnosť
 • prach
 • vibrácie
 • bremená
 • zobrazovacie jednotky (monitor, obrazovka...)
 • psychická pracovná záťaž
 • chemické faktory
 • záťaž teplom a chladom
 • osvetlenie
 • mikroklimatické podmienky

Kto je garantom

Konateľka firmy zaručujúca odbornosť

Spoločnosť CarePlus s.r.o. bola založená v roku 2009 ako firma poskytujúca služby zdravia pri práci. Za odbornosť ručí Mgr. Anna Bohumelová, absolventka univerzitného odboru verejného zdravotníctva. V oblasti pracovného zdravia pôsobí od roku 2006, odkedy viedla aj mnohé školenia prvej pomoci. Je profesionálkou, ktorá sa s ľuďmi dobre cíti a rada komunikuje.

Školenia prvej pomoci

Poskytneme Vám intenzívny kurz prvej pomoci spojený s praktickými ukážkami. Vďaka skutočným modelovým situáciám si sami budete môcť overiť svoje schopnosti. Školenie môžete absolvovať aj v skrátenej podobe.